Materiały techniczne

Materiały Techniczne Dimplex: opisy pomp ciepła, rysunki wymiarowe, dane techniczne, charakterystyki oraz wykresy limitów pracy (grzanie/chłodzenie).
Po prostu łatwiejszy dobór!

Dostępne materiały do pobrania

Pakiety z pompami ciepła

Gruntowe pompy ciepła <20 kW

Gruntowe pompy ciepła >20 kW

Powietrzne pompy ciepła <20 kW

Powietrzne pompy ciepła >20 kW

Wodne pompy ciepła <20 kW

Wodne pompy ciepła >20 kW

Pompy ciepła do c.w.u.

Wyposażenie dodatkowe