Schematy

Obszerna baza schematów hydraulicznych wykorzystujących pompy ciepła Dimplex. Schematy ideowe pokazują w przystępny sposób wykorzystanie fabrycznych komponentów wyposażenia dodatkowego dedykowanego rozwiązaniom systemowym Dimplex.

Dostępne materiały do pobrania

Pakiety z pompami ciepła

Gruntowe pompy ciepła <20 kW

Gruntowe pompy ciepła >20 kW

Powietrzne pompy ciepła <20 kW

Powietrzne pompy ciepła >20 kW

Wodne pompy ciepła <20 kW

Wodne pompy ciepła >20 kW

Pompy ciepła do c.w.u.

Wyposażenie dodatkowe