SZB 220E

Pakiet dolnego źródła ciepła do gruntowych pomp ciepła

Pakiet akcesoriów obiegu dolnego źródła ciepła składający się grupy bezpieczeństwa posiadającej elementy zabezpieczające przed wzrostem ciśnienia w układzie (manometr, zawór bezpieczeństwa, oraz odpowietrznik) z możliwością przyłączenia presostatu niskiego ciśnienia. Ponadto pakiet zawiera: naczynie przeponowe 18 l/ 0,5 bar, zawory odcinające, separator powietrza oraz elektroniczną pompę obiegową sterowaną za pośrednictwem sterownika pompy ciepła WPM Econ. Dostarczany zestaw nie obejmuje rozdzielacza obiegu dolnego źródła ciepła oraz orurowania. Punkt pracy pompy obiegowej dolnego źródła ciepła powinien być sprawdzony w celu zapewnienia wymaganego przepływu dla projektowanej pompy ciepła.

Dane techniczne

Nr kat.
362840
Typ pompy obiegowej Yonos Para HF 30/12
Poj. naczynia przeponowego 18 l
Masa 27 kg

Materiały do pobrania

Materiały uzupełniające