Szkolenia autoryzacyjne

Szkolenia dla firm pragnących otrzymać autoryzację Glen Dimplex Polska w zakresie: 1 uruchomień pomp ciepła Dimplex (1U), serwisu gwarancyjnego pomp ciepła Dimplex (SG) oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego pomp ciepła Dimplex (SGP). Autoryzacja Glen Dimplex upoważnia do wykonywania usług w zakresie otrzymanej autoryzacji.

Szkolenia projektowe

Szkolenia dla projektantów dotyczące systemów wykorzystujących pompy ciepła Dimplex. Wypełnienie formularza z danymi osobowymi umożliwia aktywację konta w Dimplex Selection Program – aplikacji do doboru i symulacji numerycznych efektywności układów z pompami ciepła Dimplex.


Dostępne szkolenia

Szkolenia uzupełniające

Szkolenia uzupełniające z montażu i uruchomienia pomp ciepła Dimplex dla firm instalacyjnych posiadających autoryzację: pierwszego uruchomienia pomp ciepła Dimplex (1U), serwisu gwarancyjnego pomp ciepła Dimplex (SG) oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego pomp ciepła Dimplex (SGP).

Szkolenia on-line

Szkolenia dla projektantów dotyczące systemów wykorzystujących pompy ciepła Dimplex. Wypełnienie formularza z danymi osobowymi umożliwia aktywację konta w Dimplex Selection Program – aplikacji do doboru i symulacji numerycznych efektywności układów z pompami ciepła Dimplex.


Dostępne szkolenia