Dopłata do RTM Econ U

Dopłata do regulatora temperatury pomieszczenia z czujnikiem wilgotności

Dopłata do regulatora temperatury pomieszczenia z czujnikiem wilgotności przeznaczony do systemów ogrzewania i cichego chłodzenia z wykorzystaniem powierzchniowych systemów ogrzewania w systemie Smart RTC+. Ustala różnice pomiędzy temperaturą rzeczywistą, a temperaturą zadaną i przesyła obliczona wartość do sterownika pompy ciepła. W zależności od występującego odchylenia obliczana jest temperatura zadana na powrocie. RTM Econ U – montaż podtynkowy, nr art. 367200.

Materiały do pobrania

Instrukcje