Dopłata do RTM Econ A

Dopłata do regulatora temperatury pomieszczenia z czujnikiem wilgotności
Dopłata do regulatora temperatury pomieszczenia z czujnikiem wilgotności przeznaczony do systemów ogrzewania i cichego chłodzenia z wykorzystaniem powierzchniowych systemów ogrzewania w systemie Smart RTC+. Ustala różnice pomiędzy temperaturą rzeczywistą, a temperaturą zadaną i przesyła obliczona wartość do sterownika pompy ciepła. W zależności od występującego odchylenia obliczana jest temperatura zadana na powrocie. RTM Econ A – montaż natynkowy, nr art. 367210.

Materiały do pobrania

Instrukcje