Dopłata do RTH Econ U

Dopłata do regulatora temperatury pomieszczenia

Dopłata do referencyjnego regulatora temperatury pomieszczenia, który ustala różnicę pomiędzy temperaturą rzeczywistą, a temperaturą zadaną i przesyła obliczoną wartość do sterownika pompy ciepła. W zależności od występującego odchylenia obliczana jest temperatura zadana na powrocie. RTH Econ U – montaż podtynkowy, nr art. 368500.

Materiały do pobrania

Instrukcje