Dopłata do RTH Econ A

Dopłata do regulatora temperatury pomieszczenia

Dopłata do referencyjnego regulatora temperatury pomieszczenia, który ustala różnicę pomiędzy temperaturą rzeczywistą, a temperaturą zadaną i przesyła obliczoną wartość do sterownika pompy ciepła. W zależności od występującego odchylenia obliczana jest temperatura zadana na powrocie. RTH Econ A – montaż natynkowy, nr art. 368510.

Materiały do pobrania

Instrukcje