DDV 32

Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy

Moduł kombinowany z izolacją cieplną do łatwego w montażu przyłączenia pompy ciepła, zbiornika buforowego, zasobnika c.w.u. (przy użyciu dołączonego trójnika) oraz systemu rozprowadzenia ciepła. Składa się z: 2 zaworów odcinających, 2 rur obejściowych z blokadą powrotu, modułu bezpieczeństwa z ciśnieniomierzem i możliwościami podłączenia naczynia przeponowego. Możliwość zainstalowania pompy obiegowej (pompa nieujęta w zestawie) z elementami przyłączeniowymi pompy 1¼”. Zalecany do podłączania pomp ciepła z natężeniem przepływu wody grzewczej do 2,5 m³/h i zewnętrznym źródłem ciepła do zbiornika buforowego połączonego szeregowo.

Dane techniczne

Nr kat.
348450
Zalecane natężenie przepływu 2,5 m³/h
Przyłącze ogrzewania 1½ cala
Masa 12,2 kg

Materiały do pobrania

Instrukcje