Regulamin


STRONA INTERNETOWA DIMPLEX24.PL

Strona internetowa dimplex24.pl zawiera informacje i materiały dotyczące działalności Glen Dimpex Polska Spółka z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-479), ul. Obornicka 233, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000187242. Właścicielem i operatorem strony internetowej dimplex24.pl jest Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.

ZASADY KORZYSTANIA

 1. Informacje i materiały zamieszczone na stronie Internetowej dimplex24.pl w żaden sposób nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Korzystanie ze strony Internetowej dimplex24.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niej warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli użytkownicy nie akceptują tych warunków, nie są uprawnieni do korzystania ze strony Internetowej dimplex24.pl.
 3. Podczas przetwarzania danych Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad ochrony tajemnicy oraz standardów bezpieczeństwa i poufności.
 4. Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji w każdym momencie strony Internetowej dimplex24.pl, jak również warunków z korzystania z tej strony. Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać tych zmian i aktualizacji i musi regularnie odwiedzać tą rubrykę, aby zweryfikować warunki korzystania.

PRAWO AUTORSKIE

 1. Strona internetowa dimplex24.pl, jej układ (struktura) oraz projekt graficzny, stanowią wyłączną własność Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.).
 2. Kopiowanie elementów strony, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na tej stronie, w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach www, w publikacjach elektronicznych lub innych, jest dozwolone tylko za uprzednią zgodą Właściciela strony.
 3. Użytkownik może korzystać z tych informacji i materiałów, jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.
 2. Informacja handlowa zamieszczona na niniejszej stronie nie stanowi oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży usług lub produktów.
 3. Mimo dołożenia należytej staranności, aby zapewnić aktualne i rzetelne informacje, może istnieć ryzyko pewnych nieścisłości, w związku z czym Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność i aktualność informacji zawartych na stronie internetowej dimplex24.pl.
 4. Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, powstałą w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych na stronie Internetowej dimplex24.pl.

PRAWO WŁAŚCIWE

 1. Korzystanie ze strony Internetowej dimplex24.pl podlega prawu polskiemu.
 2. Jakiekolwiek działania prawne odnoszące się do dostępu, użycia lub pobierania materiałów ze strony Internetowej dimplex24.pl i ich dalszej eksploatacji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.