Deklaracje

Baza deklaracji CE urządzeń grzewczych Dimplex potwierdzających zgodność z właściwymi dyrektywami Unii Europejskiej.

Dostępne materiały do pobrania

Pakiety z pompami ciepła

Powietrzne pompy ciepła split <20 kW

Powietrzne pompy ciepła monoblock <20 kW

Powietrzne pompy ciepła monoblock >20 kW

Gruntowe pompy ciepła <20 kW

Gruntowe pompy ciepła >20 kW

Wodne pompy ciepła <20 kW

Wodne pompy ciepła >20 kW

Pompy ciepła do c.w.u.

Wyposażenie dodatkowe